Het blog en de boeken

1119961882Cultuur & Llichaamief

Dit is het weblog dat hoort bij de boeken Cultuur & Lichaam. Een cultuurpsychologisch perspectief op patronen in gedrag (Blackwell, 2007) en Culture as Embodiment. The social tuning of behavior Wiley/Blackwell, August 2013. Beide boeken zijn geschreven door Paul Voestermans en Theo Verheggen.

In plaats van ‘Culture as Embodiment‘ zou de hoofdtitel eigenlijk moeten zijn: ‘The Social Tuning of Behavior‘, en de ondertitel: ‘Exit culture as social science explanation‘. Dat is veel te negatief en ook te wijdlopig. Een titel moet positief zijn.

Waar vindt die afstemming plaats. Inderdaad tussen lichamen. Niet in het hoofd alleen. Cultuur als verzameling kenmerkende patronen in gedragingen van mensen op een bepaald grondgebied met een bepaalde geschiedenis vindt mede zijn oorsprong in het lichaam in meervoud, afgestemd op elkaar. In breinen en lichamen ligt de oorsprong van patronen in denken, voelen en handelen. En vooral het lichaam als drager van betekenis, het expressieve lichaam krijgt in onze boeken de aandacht die het verdient. Vandaar Culture as Embodiment. Het moest kort en bondig.

Op dit blog worden door Paul Voestermans regelmatig berichten geplaatst die verband houden met de kernthema’s van de boeken.  Het gaat onder andere om discussies in de psychologie, maar we willen ook graag algemeen maatschappelijke kwesties aan de orde stellen. Daardoor wordt dit blog ook een forum waarop actuele ontwikkelingen in de gedragswetenschappen van commentaar worden voorzien en waar verbindingen worden gelegd tussen diverse interessante ontwikkelingen in de gedragswetenschappen. Een voorbeeld: we konden in 2003 toen we aan ons Nederlandse boek begonnen en in de tussenliggende tijd tot 2014 niet vermoeden dat er identiteitsliberalisering op komst was: de donkergekleurde medemens nam zijn verworven maatschappelijke positie serieus en wilde daarom radicale erkenning van het slavernijverleden, racisme, ‘white previlege’ en ander onrecht. Dat zijn nu brandende kwesties. We waren in zoverre deze discussies vóór dat we duidelijk laten zien hoezeer white supremacy, racisme en Westers superioriteitsdenken tot niet alleen de geschiedenis van de psychologie behoren, maar overduidelijk ons denken over cultuur heeft geïmpregneerd. Onze boeken leggen duidelijk uit dat dit onrecht ook de wetenschap aantastte: psychologie en cultuurtheorie legitimeerden uitbuiting, racisme en superioriteitsdenken.

Over het boek

Paul Voestermans & Theo Verheggen

Cultuur & Lichaam

Oxford: Blackwell, 2007. ca € 31,-

Cultuur is een term die vaak te hulp wordt geroepen als gedrag van Nederlanders van niet-westerse afkomst begrepen moet worden. Maar ook als er in een organisatie routines ontstaan die soepel functioneren verhinderen. Dan heerst er bijvoorbeeld bij de politie of bij de belastingdienst een “cultuur van…” en vul dan maar in. Dergelijke verklaringen verhullen de werkelijke problemen. Wat telt zijn duidelijk te identificeren subsecties van bijvoorbeeld een organisatie of bedrijf waarin door desbetreffende machthebbers zaken disfunctioneel geregeld worden. Dat cultuur noemen helpt niet veel.  Het gebruik van de term cultuur blijkt nogal eens ronduit stigmatiserend te werken voor een hele groep buitenlanders. Als bijvoorbeeld onderzoek aantoont dat leden van de politie die afkomstig zijn uit minderheidsgroepen gevoeliger zijn voor corruptie, dan zijn er altijd mensen die daaruit de conclusie trekken dat dit te wijten is aan de “cultuur van…”. En dan vul maar in: Marokkanen, Turken en ga zo maar door.

De auteurs laten in deze boeken zien dat dit falikante onzin is.

Ze rekenen af met de stelling dat ‘cultuur’ oorzaak is van conflicten en verschillen tussen mensen, laat staan dat binnen een organisatie ‘cultuur’ van alles veroorzaakt. Als beschrijvende term, kan het geen kwaad maar als label voor het doen en laten van een hele bevolkingsgroep of als rechtvaardiging van gedrag is het een verhullende term.

Cultuur doet niets, alleen mensen doen wat. De kunst is te begrijpen hoe diverse ze onderling vormgeven aan gedragingen, gevoelens en gedachten. Voestermans en Verheggen laten zien dat deze vormgeving altijd een kwestie is van oefening en disciplinering van het lichaam, zodanig dat mensen feeling krijgen voor wat gepast en gangbaar is binnen de eigen gemeenschap. De ‘geijkte’ gedragspatronen of vormgevingen aan gedrag worden tamelijk dwingend aangereikt in die gemeenschap. En vaak zijn deze patronen opgedaan in omstandigheden die niet meer van toepassing zijn in de nieuwe situatie. Dan gaan ze opspelen. Dat gebeurt grotendeels impliciet en ongemerkt. Maar soms komen deze patronen mensen ook zeer goed uit en worden cultuurverschillen’ gebruikt ter rechtvaardiging van gedragingen die eigenlijk niet kunnen omdat ze subgroepen die minder machtig of geprivilegieerd zijn of in ondergeschikte posities verkeren grote schade berokkenen. Dat levert uiterst ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken op.

In dit boek krijgt de lezer een verfrissend perspectief op deze vraagstukken aangeboden. Dat perspectief wordt voortdurend toegepast op actuele voorbeelden uit media, politiek en wetenschap, maar ook op geschiedenis van ‘Oost’ en ‘West’. Bovendien krijgt de lezer inzicht in de wijze waarop hij of zij zélf, met huid en haar, geïnvolveerd is in de eigen gemeenschap.

Het boek is geschreven in een directe, toegankelijke en prikkelende stijl en bestemd voor een breed publiek, zeker niet voor academici of studenten alleen. Het is interdisciplinair van opzet: de psychologie krijgt de hoofdrol, maar deze psychologische invalshoek wordt nauw betrokken op andere wetenschappen zoals de biologie, geschiedenis, culturele antropologie, politiek en economie.

Aanbevelingen

“Het is een heel interessant en erudiet boek, dat bij mij veel instemming en weinig tegenspraak oproept. De opvatting dat cultuur een overkoepelende term is en zelf niet een oorzakelijke factor is goed beargumenteerd. Wat mij opviel is dat het boek niet zozeer een cultuurpsychologische studie als wel een zo wetenschappelijk mogelijk handboek voor interculturele tolerantie is”

Prof. dr. Jaap van Heerden, Universiteit Maastricht

“Ik ben diep onder de indruk van dit boek. Het is een frisse en originele analyse vanuit de cultuurpsychologie – er is niets vergelijkbaars op de markt…de argumenten zijn zo helder en zo goed opgebouwd dat de lezer voortdurend in discussie wil met de auteurs, terwijl hij ze op hetzelfde moment wil smeken om door te gaan”

Prof.dr. Henderikus Stam, University of Galgary

“Dit boek is in één woord een juweel… Vergeleken met de vele andere boeken op het gebied van de cultuurstudies reikt dit betoog veel dieper en verder”

Prof.dr. Tom ter Bogt, Universiteit Utrecht

“Dit boek geeft een geheel nieuw type verklaring voor de hardnekkigheid van sociale gedragspatronen. De manier waarop deze theorie wordt toegepast op 5 centrale culturele probleemgebieden is even gedetailleerd als intrigerend. Zowel de theorie als de empirische analyse vertonen een hechte samenhang en ingewikkelde kwesties worden telkens verhelderd door goed gekozen, actuele voorbeelden. Door de soepele stijl laat dit boek zich bovendien prettig lezen”.

Dr. Ruud Abma, Universiteit Utrecht

Cultuur & Lichaam bestellen
(ISBN: 9781405176026)

Over de auteurs

Dr. Paul Voestermans is universitair hoofddocent Cultuurpsychologie aan de Radboud Universiteit. Hij was vroeg in zijn carrière voor anderhalf jaar als onderzoeker verbonden aan het Institute of Behavioral Science aan de University of Colorado, Boulder, USA. In 2002-2003 verbleef hij als Associate Professor aan de Boğaziçi Universitesi van Istanbul, Turkije.

p.voestermans@psych.ru.nl

Dr. Theo Verheggen studeerde Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit. In 1994-1995 was hij als visiting scholar verbonden aan de Texas A&M University, USA. Hij promoveerde aan de Open Universiteit Nederland op een proefschrift over de bruikbaarheid van het cultuurbegrip in de gedragswetenschappen. Tegenwoordig is hij als universitair docent verbonden aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland.

theo.verheggen@ou.nl

Ons Engelse boek Culture as Embodiment: The social Tuning of Behavior (Wiley/Blackwell, 2014) is geen remake van het Nederlandse. Het is een eigenstandig boek maar gaat wel uit van dezelfde denkstijl. Het herneemt dezelfde thema’s. Ook dit boek is niet louter academisch. Het mikt ook op een breder publiek.

Culture as Embodiment utilizes recent insights in psychology, cognitive, and affective science to reveal the cultural patterning of behavior in group-related practices.

  • Applies the best of the behavioural sciences to contemporary issues of behavioural cross-fertilization in global exchange
  • Presents an original theory to be used in the gender and integration debates, about what the acceptance of newcomers from different cultural backgrounds really entails
  • Presents a theory that is also applicable to youth culture and the split in modern society between underclass, modal class, and the elite
  • Contains an original approach to the persistence of religion, and relates religious thought to the cognitive capacity of generic belief

About the Book

 The terrorist attacks of 2001 introduced phrases like “clash of civilizations” and “conflicting cultures”—shortly thereafter, “culture of greed” arrived with the global financial crises. But are cultural differences the preeminent determinant of people’s behaviour? Utilizing the most recent insights in cognitive and affective science, Culture as Embodiment reveals the true cultural patterning of behaviour in group-related practices. Refuting longstanding notions of “culture” alone being responsible for group behaviour, cultural psychology experts Voestermans and Verheggen cogently argue that behavioural science must first specify precisely what the notion of culture consists of, in terms of concrete empirical evidence. The authors proceed to lay out a coherent set of perspectives on the social tuning of the body, behaviour, feeling, and cognition to reveal that we call “culture” is actually an “embodied” affair, to be observed in recognizable practices among group members. Their conclusions are backed up through lengthy analyses of key domains of human behaviour, including gender and male-female power relations, class and age differences, ethnicity, and religious faith. A psychological view on globalization and the appeal of Western patterns of behaviour is also presented. Thought-provoking and timely, Culture as Embodiment offers original and indispensable insights into our understanding of the forces that shape behavior in the 21st-century globalized world.

Review

Voestermans and Verheggen provide a thorough critique of superficial views that treat culture as an invisible determinant of human behavior—analogous to the way magnetism determines the behavior of iron filings. Their perspective is integrative, seeking to link the biological and social levels, as well as interactionist, focusing on the ways that members of primary groups relate to each other. This book will be invaluable to researchers in academic disciplines such as anthropology, organizational behavior, psychology, and sociology as well as to those who are vitally interested in the ways that cultural influences shape the development and constrain the application of a wide variety of public policies.
Professor Michael K. Lindell, Texas A&M University

Yet another book on culture? If the reader thinks he or she has read too many already, think again! Readers interested in the subject, whatever their perspectives or backgrounds, will find a fresh look at the subject with much to stimulate their thinking and emotions. The book views it through the unique prism of behavioral patterns embedded in specific social categories—including gender, status, age, ethnicity, and religion. Its breadth and scope, variety of theoretical terrains and illustrative examples explored, and the stark nature of the argument provides a fascinating paradigm for understanding globalization and its cultural discontents.
Khaled Adham, Associate Professor, UAE University

This book, written in a fascinating and powerful style, offers a revolutionary perspective on what culture is, how it is formed, and how it shapes behavior. It should be read by everyone who takes culture seriously.
Professor Zeynep Kiziltepe, Boðaziçi University, Istanbul

In this thoughtful and thought-provoking study, the authors present a refreshing and genuinely new theory of culture that is more bottom-up than top-down, that is rooted in habits rather than the result of normative coercion. Their theory cannot be categorized as purely psychological or sociological, because it is a challenge to both disciplines. Voestemans and Verheggen re-examine existing social theory as well as pressing contemporary issues to offer a bold and new way of thinking about them.
—Stjepan Mestrovic, Texas A&M University

This work takes a fresh look at what we mean by culture and analyzes the way in which psychology and culture have passed each other by on so many occasions.  Voestermans and Verheggen show us how socially patterned behavior can meaningfully and usefully enhance an understanding of culture not as a mysterious entity but rather as a human accomplishment.  A work of profound insight, this book is a valuable tool in helping us grapple with the deep cultural dislocations of the present.
Henderikus J. Stam, Editor: Theory & Psychology

 

Responses

  1. Het wachten is op een e-book uitgave.

    Like


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: