Gepost door: Voestermans and Verheggen | 23 mei, 2018

Macht versus mogelijk maken: proeftuin Europa in de plaats van geopolitiek

Met het Nederlands parlement in de touwen voor het weglaten uit het verdrag van Maastricht van de woorden “ever closing union” en met een minister president die zich daar niet tegen verweert, toch nog maar weer eens duidelijk aangeven waar Europa goed in is.

Want voor je het weet is het geopolitiek, dat is, territoriumgebonden machtsstreven op wereldschaal, wat de klok slaat en daar moet tegeover staan: Proeftuin Europa.

De NRC in een artikel over de Europese top in Sofia van vrijdag 18 mei 2018 repte van een spoedcursus geopolitiek nu Europa zich lijnrecht tegenover de Verenigde staten, China en Rusland bevindt. Die willen groot, groter, grootst en schofferen hun bondgenoten. De Europese politici daarentegen zijn gewend aan Rijnlands polderen en weten niet hoe ze zich teweer moeten te stellen tegen bijv. deze agressieve AmericaFirst-retoriek. Amerika is een wispelturige vriend geworden. Maar temidden van dit Make Great Again-geweld van Amerika, China en Rusland moet Europa het hoofd koel houden en voordeel doen met haar diversiteit.

Laten we niet vergeten dat de onwennige geopolitiek vooral de omgang betreft met wereldrijken waar leiders aan de macht zijn gekomen door onfrisse machinaties op de sociale media, en in sommige gevallen ook nog eens doordat minder dan de helft van de bevolking, vooral de jongeren, niet kwamen opdagen bij de verkiezingen. In ruil voor steun worden met behulp van nepnieuws de onvrede en onmacht uitgebaat van dat deel van de bevolking dat zich tekort gedaan voelt door de vooral de globalisering en het verlies van eigenheid. Het laat zich het fata morgana van de herwinning van een verloren gegane wereld voor ogen toveren.

Trump beloofde het herstel van industrieën die eigenlijk ten offer zouden moeten vallen aan creatieve destructie. Beter is ze te vervangen door nieuwe maakindustrieën, want dat levert pas echt banen op. Over de hele linie hebben machthebbers nauwelijks oog voor waar de vernieuwing vandaan komt. Die komt van netwerken die een nieuwe impuls willen geven aan de industrie, proberen te breken met de verslavingen aan medicijnen, drugs, social media en willen afrekenen met het politieke opportunisme van de liberals. Want ook de Democraten hebben gefaald. Zij hebben zich afgekeerd van de groeperingen die ten einde raad in Trump hun heil zochten.

Poetin houdt, zoals heel de Russische geschiedenis door machthebbers dat gedaan hebben, een elite in het zadel die instellingen heeft verdedigd die mensen uitzuigen. We zien ook hier dat een deel van de bevolking zich vastklampt aan herstel van oude glorie.

Voor China is veel bewondering. De effectief bestreden armoede maakte voordelen zichtbaar van een autoritaire aanpak. China herneemt de positie die het ooit had, maar nu keurig opgepimpt door de import van westerse knowhow en organisatietalent. Maar zal hier niet gaan gebeuren wat ook het Westen van koers deed veranderen door toenemende welvaart, toen botte macht het verloor van gestage lotsverbetering voor allen?

De legitimiteit en effectiviteit van deze geopolitieke spelers is dus betwistbaar. Moet Europa zich daar dan mee inlaten en meegaan in een hernieuwd geopolitiek spel? Ik zou zeggen van niet.

De Europese leiders zouden zich tegen dit oudbakken politieke denken teweer moeten stellen en in plaats daarvan weer de nadruk moeten leggen op waar Europa goed in is: mogelijk mken. Dat is regeren en politiek bedrijven door mogelijkheids- en ontwikkelingsvoorwaarden te scheppen en niet door inperkende machtsuitoefening. Hierom vragen ook de veranderingsgezinde Chinezen, Russen en Amerikanen. Hierom vragen de jongeren met hun start-ups en weerzin tegen de remmende invloed van een leiderskaste die hen niet meer vertegenwoordigt. Geopolitiek is in dat licht een soort nabrander van een wereld die voorgoed voorbij is.

Europa heeft grote werfkracht gekregen te midden van geweld en imperialisme. Zijn hegemonie was allesbehalve geweldloos. Maar uit twee vernietigende oorlogen en de koude oorlog waarin machtspolitiek zich krampachtig trachtte te handhaven, werd wel de les geleerd die de hele wereld over is gegaan: maak de adoptie van een eigen levensstijl mogelijk door te werken aan instituties en voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Europa is daardoor de proeftuin geworden van gedragsvormen die in de rest van de wereld voortvarend worden overgenomen. Tot wat beproefd is behoort een socialer beleid dat aan inclusieve instituties in plaats van extractieve voorrang geeft. En waarom niet experimenteren met basisloon? Zoiets pas in de lange traditie van proeftuin Europa!

In de heropleving van het geopolitieke denken dreigt de les dat Europa altijd een proeftuin van gedrag is geweest te worden vergeten. De kern van mogelijk maken is institutionele en organisatorische voorwaarden scheppen voor voorzieningen en materiële genoegens die niemand meer kwijt wil. Een belangrijk onderdeel van mogelijk maken is ook het zo concreet mogelijk benoemen van reële problemen. Dan pas slecht je barrières tegen verandering. In een wijk waar al veel tekorten heersen, moet je de problemen niet verdoezelen, maar man en paard noemen. Zo komt de betere politiek tot stand. Niet met machtsvertoon maar met overleg over de hele breedte van de bevolking.

Zaken waarover geen twist mogelijk is, welke zijn dat? Een uitputtende opsomming is onmogelijk, maar het voorstellingsvermogen is snel geprikkeld door een paar voorbeelden. Het zijn zaken die door de heropleving van machtspolitiek in de drie beschreven regiems worden bedreigd: zuivere lucht voor iedereen (zonder het gevaar van klimaatverandering), betrouwbaar en goed gecontroleerd voedsel en water, communicatie die waarheid maakt tot wat het behoort te zijn: een onderhandelbare afweging van wat voor iedereen geldt zonder aanzien des persoons. En verder: onderwijs dat zelfstandig denkende personen aflevert, en tenslotte de vrije keuze van met wie je verbonden wilt zijn. het weermiddel tegen ongezond individualisme is de groep in dienst stellen van het individu in plaats van omgekeerd, wat buiten het Westen vrijwel overal het geval is. IN het algemeen gesproken gaat het over ideeën, goederen en praktijken of diensten waarbij de vraag gesteld kan worden die Lock ooit stelde: mogen mensen er onjuiste ideeën op na houden. Hij zei ja, zolang het de samenleving of het algemeen belang geen schade doet. Dat betekent dat juiste ideeën die ideeën zijn die niemand schade toebrengen, dus iedereen insluiten. Dat geldt ook voor diensten, praktijken en zaken die het goede leven bevorderen.

 

En vooral een politiek die concreet de ongelijkheid aanpakt en het goede leven voor iedereen beschikbaar maakt door niet abstracte idealen maar door het concreet mogelijk maken van het goede leven voor iedereen. Dat kan met de huidige stand van wetenschap, techniek en wereldwijde handel, ook al wordt dat laatste door achterhoedegevechten tegen ‘creative destruction’ zwaar bemoeilijkt. Het is de nabrander van de oude wereld nu de parallelle daaraan steeds meer in zicht komt.

Geopolitiek machtsdenken interfereert met de werfkracht hiervan. Het zoekt immers steun bij wie een bedreiging van hun eigen privileges zien in het nieuwe speelveld voor initiatieven van onderop van al diegenen die zich door nieuwe gedragsvormen voelen aangesproken. Dat bleek uit de boosheid van de ‘witte man’ bij het Brexit referendum en de verkiezing van Trump. Het verlies daarvan maakt sommigen zo boos dat ze de draaggolf worden van geopolitiek. Dat is spijtig want geopolitiek is een dwaling, zoals ik hierboven heb laten zien. Europese leiders die in mogelijkheden denken kunnen hier een heel eigen geluid laten horen.

Coen Teulings vatte het gewenste mogelijk maken ooit kort samen:

“Maar net als in 1945 heeft het kapitalisme de wereld over een langere periode van zeventig jaar bezien een onvoorstelbare welvaartsgroei gebracht, eerst in Noord-Amerika en Europa, en sinds 1980 ook elders in de wereld. Net als toen ligt de oplossing dus niet in revolutionaire veranderingen, maar in een praktische aanpak van de gebreken van het kapitalisme: de sociale onzekerheid voor burgers”.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

%d bloggers liken dit: